تجهیزات تست مخازن

چاپ PDF

 

گاز طبیعی فشرده

    خط تولید مخازن

    گازرسانی سیار

    تجهیزات حمل گاز

    تجهیزات تقلیل فشار

    ایستگاه های سوخت گیری

   خدمات مشاوره مهندسی

    تجهیزات تست مخازن

 

خدمات مشاوره مهندسی و تامین تجهیزات تست و بازرسی ادواری مخازن CNG و سیلندرهای گازهای فشرده بر اساس الزامات استانداردهای بین المللی مانند ISO 11439، ISO 19078، ISO 6406 و ... ارایه می گردد. 

علاوه بر تامین تجهیزات اصلی مانند دستگاه های تست هیدروستاتیک و التراسونیک، امکان طراحی، ساخت و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات خط کامل بازرسی ادواری مخازن شامل انجام بازرسی های چشمی و تست های الزامی بهمراه مراحل تکمیلی مانند شات بلاست داخلی و خارجی مخزن، دمونتاژ و نصب مجدد شیر مخزن، رنگ کاری مجدد مخزن و ... نیز فراهم می باشد. 

 

 

مخزن مرجع تست انبساط حجمی

یکی از مراحل اصلی بازرسی ادواری مخازن CNG و سیلندرهای تحت فشار، آزمون هیدروستاتیک می باشد که اغلب به روش انبساط حجمی صورت می گیرد. در تست انبساط حجمی نسبت انبساط حجمی پلاستیک مخزن به کل میزان انبساط آن در اثر اعمال فشار تا 1/5 برابر فشار کاری مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

برای اطمینان از صحت عملکرد دستگاه، علاوه بر انجام به موقع کالیبراسیون ابزاردقیق، لازم است از "مخازن مرجع" نیز استفاده گردد. "مخزن مرجع" مخزنی است که میزان انبساط حجمی آن در فشارهای مختلف مشخص می باشد و بعنوان معیار سنجش درستی و دقت عملکرد دستگاه تست انبساط حجمی بکار گرفته می شود.