خط تولید مخازن CNG

چاپ PDF

گاز طبیعی فشرده

    خط تولید مخازن

    گازرسانی سیار

    تجهیزات حمل گاز

    تجهیزات تقلیل فشار

    ایستگاه های سوخت گیری

    خدمات مشاوره مهندسی

    تجهیزات تست مخازن

 

خدمات قابل ارائه در حوزه احداث و راه اندازی خطوط تولید بشرح زیر می باشد:

 

-        طراحی خط تولید و Layout کارخانه (برای تولید مخزن از ورق، لوله و بیلت)

-        طراحی و ارایه نقشه های فونداسیون

-        طراحی، ساخت و تامین تجهیزات خط تولید مخزن

-        طراحی، ساخت و تامین تجهیزات و دستگاه های تست مخازن

-        طراحی و تامین تجهیزات کنترل فرآیند تولید و مونیتورینگ خط (HMI و MES)

-        انتقال دانش فنی طراحی، تولید و تست مخازن

-        مشاوره در اخذ تائیدیه ها و گواهی های کیفی (Design Approval & Type Approval)

-        تامین مواد اولیه تولید شامل ورق و لوله های بدون درز