تجهیزات تقلیل فشار CNG

چاپ PDF

گاز طبیعی فشرده

    خط تولید مخازن

    گازرسانی سیار

    تجهیزات حمل گاز

    تجهیزات تقلیل فشار

    ایستگاه های سوخت گیری

    خدمات مشاوره مهندسی

    تجهیزات تست مخازن

گاز طبیعی پس از فشرده سازی در ایستگاه مادر با فشاری در حدود 200 تا 250 بار در تریلرها یا خودروهای حمل گاز ذخیره می گردد و پس از انتقال به محل مصرف لازم است با توجه به فشار شبکه مصرف عملیات کاهش فشار توسط تجهیزات PRU و تحویل به شبکه محلی صورت پذیرد.  

واحد تقلیل فشار گاز یاPressure Regulator Unit (PRU)  برای تنظیم فشار و جریان گاز و تخلیه آن از خودروی حمل CNG و تزریق آن به شبکه مصرف طراحی و ساخته می شود. بخش های اصلی این سیستم ها شامل رگلاتورها، شیرآلات کنترلی و سیستم گرمایش و ... می باشد.