مخازن هوای فشرده

چاپ PDF

 

- گازهای صنعتی

سیلندرهای گاز صنعتی

- جامبو تیوب های حمل گاز

- تیوب اسکید گازهای خالص

تون تانک (Y-TON)

- مخازن هوای فشرده

- مخازن کرایوجنیک

  • مخازن هوای تحت فشار برای تاسیسات حفاری
  • مخازن هوای فشرده مورد استفاده در صنایع هوافضا
  • مخازن هوای فشرده مورد نیاز تاسیسات غواصی
  • مخازن تحت فشار استاندارد ASME