جامبوتیوب های حمل گاز

چاپ PDF

 

- گازهای صنعتی

سیلندرهای گاز صنعتی

- جامبو تیوب های حمل گاز

- تیوب اسکید گازهای خالص

تون تانک (Y-TON)

- مخازن هوای فشرده

- مخازن کرایوجنیک

 

  • تامین جامبو تیوب ها و تیوب اسکیدهای حمل گازهای صنعتی مانند هیدروژن، هلیوم، نیتروژن، نئون، آرگون
  • در ابعاد استاندارد ایزوکانتینری، 40 فوت و 20 فوت 
  • با فشارهای کاری مختلف مانند 166، 200 و 250 بار
  • دارای تاییدیه های بین المللی مانند ISO 11120 و DOT و CSC و ...
  • مناسب برای حمل جاده ای و دریایی گازها با هدف صادرات و واردات گازها