اعلان و اطفاء حریق

چاپ PDF

 

 

- High Pressure CO2

- Low Pressure CO2

- High Expansion Foam

- Low Expansion Foam

- INERGEN

- Dry Chemical Powder

- Water Mist

- FM-200

طراحی و تامین انواع سیستم ها و تجهیزات اعلان و اطفاء حریق در صنایع گوناگون مانند نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها، کشتی ها و صنایع دریایی، تاسیسات فراساحلی و ...

 

سیستم های High & Low Pressure CO2

سیستم های High & Low Pressure Foam

- سیستم های پودر شیمیایی

- سیستم های Water Mist

- سیستم های FM-200

- اسکیدهای پرتابل سیستم های CO2

- تجهیزات اطفاء حریق دستی